Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Advento naktys Justina Šaulienė Mykolas Pečiulis + 60
Alyvų daržely Mykolas Pečiulis + 32
Ant kryžiaus Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 23
Ateik, ateik, gerasis Jėzau Mykolas Pečiulis + 14
Ateiki Veronika Darbutienė Mykolas Pečiulis + 10
Ateinam, Marija Lacrima Mykolas Pečiulis + 9
Atleidai, Jėzau Justina Šaulienė Mykolas Pečiulis + 6
Atsiųsk mums guodėją Kun. Kazimieras Žitkus Mykolas Pečiulis + 4
Atskamba balsas Kun. Stasys Yla Mykolas Pečiulis + 12
Betliejaus tvartely Kun. Adomas Jasenauskas Mykolas Pečiulis + 13
Būk pasveikinta Krašuona Mykolas Pečiulis + 15
Čia ramu Mykolas Pečiulis + 14
Dangaus Karalienė Domicelė Juodžiūnaitė Mykolas Pečiulis + 11
Dangus atsivėrė Justina Šaulienė Mykolas Pečiulis + 6
Dievo Motina Marija Paulius Jurkus Mykolas Pečiulis + 4
Gavėniai Violeta Kupriskienė Mykolas Pečiulis + 10
Geriausia mūsų Motina J. Kmitas Mykolas Pečiulis + 4
Giesmė Dievui Kristina Petravičiūtė Mykolas Pečiulis + 18
Jau aušrinės skaisčios Mykolas Pečiulis + 7
Jėzaus Širdie Švenčiausia Vysk. Romualdas Krikščiūnas Mykolas Pečiulis + 31
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt