Giesmynas

Ateik, ateik, gerasis Jėzau

+ 14 Patinka!


1. Ateik, ateik, gerasis Jėzau
Širdžių ramybe amžina!
Paimk, apsupki mano sielą
Ir neapleisk jos niekada.

2. Pasilgęs aš Tavin veržiuosi
Per aibes žudančių dyglių.
Ne kartą puolu, bet tikiuosi —
Tave pasiekus, bus ramu.

3. Tu džiaugsmo tyrojo šaltinis,
Jaunystę amžiną duodąs.
Prie Tavo dieviškos krūtinės
Širdis varguolė laimę ras.

4. Tu — didis Dievas, aš — dulkelė,
Bet Tavo meilė be ribų
- Apvilkti mano sielą gali
Gražiu skaistybės rūbeliu.

5. Ateik gi, Jėzau! Mano kelias,
Kai nėr Tavęs, sunkus, sunkus.
Priglausk kaip motina vaikelį,
Riedėjus ašara nudžius.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt