Giesmynas

Dievo Motina Marija

+ 4 Patinka!


Dievo Motina Marija,
Tu tiek amžių sergsti mus.
Tu švieti iš Kalvarijos,
Guodi vargstančius visus.

Mes suklaupę Tave prašom:
Būk širdy, maldoj, darbuos;
Vis globoki mūsų kraštą,
Laimink laisvę Lietu- vos!

Mūsų sielas Tu išgydyk,
Nekaltoji lelija;
Mūsų šeimos tegu žydi,
Teatgimsta Tavyje.

Mes suklaupę...

Dievo Motina Marija,
Su mumis būk amžinai,
Saule šviesk iš Kalvarijos,
Tavo esame vaikai.

Mes suklaupę...

Audio


Natos

Dievo Motina Marija

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt