Giesmynas

Gavėniai

+ 7 Patinka!


Glaudžiuosi prie delno žaizdoto,
Glaudžiuos prie kruvinos širdies
Iš meilės alpo Ji Golgotoj
Kai minios tyčiojos iš jos.

Pripildyk mane, Visagali,
Tos meilės, kuria Tu degei,
Kad pyktį nuvijus į šalį
Galėčiau atleisti už tai.

Tau visą save atiduodu.
Išmokyk atleisti, meldžiu.
Glaudžiuosi prie delno žaizdoto
Dar kvepiančiu kryžiaus medžiu.

Audio


Natos

Gaveniai

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt