Giesmynas

Čia ramu

+ 14 Patinka!


1.
Čia ramu, gyvena Dievas
Ant altoriaus toks tylus.
Klaupkime, pakelkim širdis:
Meilė joms suteiks sparnus.

Pas Tave, Širdie, ateinam
Su kaltybėm ir vargais
Iš pasaulio nuodėmingo
Gundymų kietais takais.

Priegiesmis:
Dieviška Širdie, viena Tu
Mums stiprybės duot gali,
Tegaivina mūsų širdis
Tavo palaima tyli.

2.
Pašaukei tu mus, varguolius,
Neatstumki, Jėzau, mus,
Dieviškas Sūnau Marijos,
Glauski tvarinius silpnus.

Mūsų skurdą Tu pažįsti,
Bet širdis priklauso Tau,
O Širdie taikos ir meilės,
Visuomet jai viešpatauk.

Priegiesmis..

Audio


Natos

Cia ramu

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt