Giesmynas

Geriausia mūsų Motina

+ 4 Patinka!


1.
Geriausia mūsų Motina,
Paskendus sopuliuos,
Kaip baisiai pakartotinai
Turi kentėti juos!

2.
Vargus kentėt papratusi
Tu visados buvai,
Kai jaunuose dar metuose
Sūnelį supdavai.

3.
Dabar matai Jį ištemptą
Ant kryžiaus mirtinai,
Iš tarpo žmonių ištemptą
Už ką nebežinai.

4.
Tai už žmonijos nuopolius
Dabar vaitoji Tu,-
Baisius jie teikia sopulius
Ir Jam ir Tau kartu.

5.
Po kryžium mes apverksime
Tavos širdies žaizdas,
Prie Dievo atsiversime,
Taisysime klaidas.

6.
Švenčiausia Dievo Motina,
Tie Tavo sopuliai
Tepadeda ir mums kentėt,
Ir džiaugtis amžinai.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt