Giesmynas

Giesmė Dievui

+ 17 Patinka!


1.
Beribės dangaus platybės,
Apglėbtos žvaigždžių tyla –
Ir Dievo sostas didingas,
Ten plaka širdis Jo karšta.

2.
Ten arfa angelas groja
Ir skamba giesmė nuostabi.
Aidas maldas atkartoja,
Ir lydi jos mus kelyje.

3.
Kokia šviesa stebuklinga
Mums sklinda iš aukšto dangaus.
O Dievo meilė beribė,
Tai Jo dovana skirta mums.

4.
Lai žemės kelias nedulka,
Telydi malda mus visus.
Visi vargai tepradingsta
Ir Kristus gyvena pas mus.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt