Giesmynas

Jėzaus Širdie Švenčiausia

+ 26 Patinka!


1.
Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų atverta,
Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina.
Tu vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi,
Tu sielą nelaimingą paguodi gaivini.

2.
Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios;
Dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios!
Į Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis,
Kad prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis.

3.
Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias matai,
Net ko Tau nepasakom, ir ši-tai Tu žinai.
Tavos Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus,
Gailestingumas Tavo mums daro stebuklus.

4.
Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave,
Kai žemę šią apleisim, pašauki pas save;
Ten su dangaus šventaisiais giedosim amžinai:
„Garbė Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai!”
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt