Giesmynas

Atsiųsk mums guodėją

+ 4 Patinka!


1.
Žadėtą Apaštalams Dvasią Guodėją
Atsiųski, o Jėzau, ir mūsų širdims,
Mes laukiam, Tavy savo viltį sudėję,
Be jos mūsų sielos čionai nenurims.

2.
O sutemos kyla aplinkui, tirštėja,
Ir stengias pastoti kelius į Tave.
Atsiųski malonės gaivinantį vėją,
Mus gydantį dieviškos meilės srove.

3.
Išeisiu kovoti su nuodėme drąsiai,
Ir niekas tada mūs širdžių nepavergs.
Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Dvasiai,
Kas Dievui tarnauja, to Jis nepasmerks.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt