Giesmynas

Dangus atsivėrė

+ 6 Patinka!


Dangus atsivėrė į žemę plačiai,
Ant debesio angelas plaukė,
O piemenys žvilgsnį pakėlę bailiai,
Stebuklo Jo žodžiuose laukė.

Šią tamsiąją naktį kūtelėj mažoj,
Kai žmonės visi dar miegojo,
Pasaulio išganymui gimė Jisai,
Rytinė žvaigždė tai bylojo.

Garbė Tau aukštybėse, Jėzau brangus,
Dangaus angelų chorai gieda.
Džiaugsmu aplankei Tu ir mūsų namus,
Tas džiaugsmas per amžius lai lieka.

Audio


Natos

Dangus atsivere

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt