Giesmynas

Betliejaus tvartely

+ 13 Patinka!


Betliejaus tvartely Marija klūpo,
Ëdžiose gulintį Jėzulį supa:
„Merk jau akeles, Sūnau mieliausias;
Užmiki, miegoki, Jėzau brangiausias\".

„Žvėrys turi olas, lizdus — paukšteliai,
gyvulių pastogėj gimei, Sūneli\".
„Merk jau akeles, Sūnau mieliausias;
Užmiki, miegoki, Jėzau brangiausias\".

„Žvaigždėmis papuošei dangišką skliautą,
neradai pastogės pas savo tautą\".
„Merk jau akeles, Sūnau mieliausias;
Užmiki, miegoki, Jėzau brangiausias\".

„Gaivini, maitini lauko žolelę,
pats vargsti ir alksti šitam tvartely\".
„Merk jau akeles, Sūnau mieliausias;
Užmiki, miegoki, Jėzau brangiausias\".

„Girdžiu, jau ateina vargo žmoneliai:
renkasi, buriasi maži vaikeliai.
Pabuski, pakilki, atmerk akeles,
palaiminki, Jėzau, žmonių vaikelius!\"
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt