Giesmynas

Dangaus Karalienė

+ 11 Patinka!


Tu aukšto dangaus Karalienė,
Tu Motina Dievo sūnaus.
Pamilusi šalį vargdienių,
Lydi mūs žingsnius iš dangaus.

Išmokyk vienybės žmoniją,
Mums artimo meilę paskleisk,
Globok mūsų šalį, Marija,
Ir blogiui keroti neleisk.

Tarnauti mes Tau pasiryžę,
Dorybę širdyse nokink,
Grąžink į visus namus kryžių
Ir Dievą mylėt išmokink.

Iš nuodėmės gelbėk žmoniją,
Išgirsk mūs maldas, neatmesk,
Visus mus, o Motin Marija,
Prie Viešpaties sosto nuvesk.

Mylėti Tavęs nesiliausim,
Širdis kol mūs plaks dar gyva!
Tegul pasiliks visiems amžiams
Tau sostu mana Lietuva.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt