Giesmynas

Atleidai, Jėzau

+ 6 Patinka!


1.
Einu aš, Jėzau, pasitikt Tavęs.
Į mano širdį Tu ateisi
Šventuoju Kūnu ir Krauju Šventu
Gyvent toliau jėgų suteiksi.

Priegiesmis:
Atleidai, Jėzau, nuodėmes visas
O slėgė jos mane be galo
Dabar su širdimi tyra, tyra
Einu prie – Dieviškojo stalo.

2.
Gyvenki, Jėzau, kuo ilgiau many
Neleisk paklyst klaidžiam kelyje
O jei pagunda bus tokia stipri
Tu pasilik mano širdyje.

3.
Gyventi, Jėzau, trokštu su Tavim
Be nuodėmės be pikto melo
Tikėjimo kol degs žvaigždė šviesi
Ir kvies prie Švento Tavo stalo.

Audio


Natos

Atleidai Jezau

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt