Giesmynas

Atskamba balsas

+ 12 Patinka!


Atskamba balsas iš aukštai —
Ramina ilgesį žmogaus.
Nakties tamsa jau traukiasi,
Šviesa pasklido iš dangaus.

Beribe meile gimstanti,
Gaivinki širdis alkstančias,
Žvaigžde žibėk padangėse,
Viltim nuskaidrinki kančias.

Ateik greičiau, Sūnau dangaus,
Ir amžių amžiais viešpatauk;
Malonės aušrą žemėn leisk,
Nušvieski saulės spinduliais.

Teskamba amžina garbė
Tau, Tėve, Sūnų siuntusiam,
Ir Sūnui, nūn ateinančiam,
Ir Dvasiai, širdis guodžiančiai.

Audio


Natos

Atskamba balsas

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt