Giesmynas

Tyliąją naktį balsas sugaudė

+ 25 Patinka!


Tyliąją naktį balsas sugaudė:
Piemenys, kelkit: Dievas užgimė!
Greitai renkitės ir bėkit,
Į Betliejų paskubėkit
Sveikint Viešpaties!

Nuėję rado Jėzų ėdžiose,
Kaip pranašauta Dievo knygose.
Jį Dievu jie pripažino,
Kaip juos angelas mokino
Ir pasveikino.

O Atpirkėjau, seniai laukiamas,
Tūkstančius metų žmonių meldžiamas!
Laukė pranašai, karaliai,
O Tu šią tiktai naktelę
Tepasirodei.

Mes irgi laukiam, Viešpatie, Tavęs;
O kai ateisi pas mus per Mišias,
Pulsim prieš Tave ant kelių,
Gyvą kiekvienoj dalelėj
Šventos Ostijos.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt