Aistei Abromaitytei – už asmeninę iniciatyvą ir giesmę.

Algirdui Akelaičiui – už visokeriopą palaikymą bei leidimą naudotis KVJC medžiaga.

Angelei Joknytei – už leidimą dėti įrašų dalį. Albumų galite įsigyti www.km.lt

Aručiui Stasiuliui - už pasidalijimą įvairia turima medžiaga bei informacija.

Astai Ališauskaitei (Krikščionaitienei) – už leidimą naudotis MC bei pasidalijimą turima medžiaga.

Aurimui Medušauskui – už įrašų tvarkymą bei pasidalijimą savo giesmėmis.

Benui Ulevičiui – už leidimą naudoti įrašų dalį. Visą albumą galima įsigyti Marijos radijuje, km.lt, krikščioniškuose knygynuose arba benasirzigmas@gmail.com

Gintautui Tautkui – už geranorišką leidimą naudotis savo giesmių CD. Norintiems jį įsigyti - www.km.lt arba tiesioginis leidėjas Arūnas Šiaulys (Vilniuje) +37060444481, +370063413877

Jeronimui Serebrinskui – už akordų patikslinimą, natas bei leidimą dėti buitinius įrašus.

Jolitai Večerskytei - už leidimą dėti giesmių įrašus.

Jurui Grincevičiui – už leidimą dėti muzikinių failų pradžias. Albumą galite įsigyti km.lt

Justinai ir Dariui Žukauskams - už pasidalinimą savo giesmėmis.

Kauno arkikatedros bazilikos jaunimo šlovinimo grupei „Agapė“, Kauno Karmelitų bažnyčios parapijos jaunimui ir Kauno Vytauto bažnyčios „Ugnies vaikų“ šlovintojams - už buitinius įrašus.

Kretingos Pranciškoniškajam jaunimui - už leidimą naudoti CD "Jo vardas ant lūpų" ištraukas. 

Mykolui Pečiuliui - už pasidalijimą savo giesmėmis ir parodytą iniciatyvą.

Rūtai Šalaševičienei - už įvairios reikalingos medžiagos pateikimą bei leidimą dėti pilnus savo giesmių mp3.

Vitai Liaudanskaitei-Vaitkevičienei - už leidimą dėti natas ir įrašus.

Živilei Matulevičienei - už pasidalijimą natomis.

Visiems čia nepaminėtiems, tačiau įvairiais būdais prisidėjusiems prie šio projekto.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt