Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Ateikite, žmonės + 19
Atėjo iš nakties tylios + 5
Bėkim bėkim paskubėkim + 15
Betliejau mažas + 3
Betliejaus tvartely Kun. Adomas Jasenauskas Mykolas Pečiulis + 13
Dangus atsivėrė Justina Šaulienė Mykolas Pečiulis + 6
Džiaugsmingų šventų Kalėdų + 29
Emanuelis - Dievas su mumis Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 11
Gul šiandieną + 31
Laukiant Jėzaus Aistė Abromaitytė Aistė Abromaitytė + 10
Marija, ar žinai? Mary, did you know? Mark Lowry Buddy Greene Monika Šinkūnaitė + 172
Mes čia atėjom pasveikinti Tavęs + 12
Mes girdėjom angelus + 16
Prie prakartėlės stoviu aš + 6
Šiąnakt užgimė Dievo Sūnus Jolita Večerskytė Jolita Večerskytė + 10
Štai Jėzus gimė Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Sveikas, Jėzau gimusis + 30
Sveikas, Kūdikėli Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 11
Šventą palaimintą naktį + 15
Tyli naktis 01 Franz X. Gru­ber + 37
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt