Giesmynas

Tyli naktis 02

+ 13 Patinka!


Tyli naktis, šventa naktis —
Dievas mus aplankys.
Skamba giesmės iš aukštai,
Angelų pulkų pulkai
Žemei džiaugsmą skelbia.

Tyli naktis, šventa naktis —
Iš dangaus štai šauklys:
„Gimė Kristus jau tvarte,
Guli šieno patale.
Eikit jo pasveikint!\"

Tyli naktis, šventa naktis —
Teatbus mūs širdis.
Neškim dovanas gausias,
Siųskim nuoširdžias maldas,
Giesmes jam giedokim.

Audio


Natos

Tyli naktis MP

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt