Giesmynas

Jeruzale

+ 33 Patinka!

Em H7
Em
E E7 Am D Am H7
Em H7 Em

E Am G H H7
E Am Em H7 Em

Kelkis, nušvisk, nes štai tavo šviesa
Ir ant tavęs Viešpaties garbė /2x
Pakelk akis ir žiūrėk aplink
Kad tavo širdis sudrebėtų
Štai tavo sūnūs - jie grįžta namo
Tavo dukros grįžta pas tave.

Jeruzale, Jeruzale, paliki gedulo drabužį
Jeruzale, Jeruzale, šoki Dievui ir giedok

Visos tautos eina į tavo šviesą
Ir karaliai tavo aušroje. /2x
Kupranugariais tu patvinai,
Jie iš Efos iš Kedaro traukia
Sabos auksą, smilkalus nešdami,
Kad šlovė ir gyrius Dievui kiltų

Svetimųjų sūnūs statys tavo sienas
Jų karaliai tau tarnauti eis /2x
Pas tave Libano garbė ateis,
Viešpaties miestu tave vadins
Tavo dienos gedulo baigėsi
Tarp tautų tu šlovinsi Mane.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt