Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Angelai šią giesmę gieda Danguje + 50
Apglėbk, Viešpatie, mane Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 42
Aš čia susitikt su Tavim Meet with Me Lamont Hiebert Lamont Hiebert + 38
Aš dėkosiu, Dieve, Tau (Būk išaukštintas) Brent Chambers + 11
Aš negaliu tylėt Daiva Palionienė Daiva Palionienė + 51
Aš pirmas myliu Augustė Žičkytė Augustė Žičkytė + 184
Aš šlovinu Tave, Tėve Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 13
Aš sugrįžtu prie Tavo sosto Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 17
Ateik, laikas atverti širdį Brian Doerksen Brian Doerksen + 23
Būk pašlovintas Onė Čiapienė Onė Čiapienė + 24
Dėkoju Tau Noel Richards, Tricia Richards + 52
Didis Viešpats + 9
Emanuelis - Dievas su mumis Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 11
Garbė Tau! + 6
Garbė, šlovė, didybė Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 31
Garbinkime Dievą + 12
Garbinu Tave Justina Arutiunian Justina Arutiunian + 42
Giedam aleliuja Viešpačiui Linda Stassen + 12
Giedam Viešpačiui naują giesmę Leon Patillo Leon Patillo + 15
Jeruzale Gocam Gocam + 38
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt