Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Angelai šią giesmę gieda Danguje + 49
Apglėbk, Viešpatie, mane Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 42
Aš čia susitikt su Tavim Meet with Me Lamont Hiebert Lamont Hiebert + 38
Aš dėkosiu, Dieve, Tau (Būk išaukštintas) Brent Chambers + 11
Aš negaliu tylėt Daiva Palionienė Daiva Palionienė + 50
Aš pirmas myliu Augustė Žičkytė Augustė Žičkytė + 181
Aš šlovinu Tave, Tėve Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 13
Aš sugrįžtu prie Tavo sosto Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 16
Ateik, laikas atverti širdį Brian Doerksen Brian Doerksen + 23
Būk pašlovintas Onė Čiapienė Onė Čiapienė + 23
Dėkoju Tau Noel Richards, Tricia Richards + 52
Didis Viešpats + 9
Emanuelis - Dievas su mumis Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 10
Garbė Tau! + 5
Garbė, šlovė, didybė Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 30
Garbinkime Dievą + 11
Garbinu Tave Justina Arutiunian Justina Arutiunian + 40
Giedam aleliuja Viešpačiui Linda Stassen + 11
Giedam Viešpačiui naują giesmę Leon Patillo Leon Patillo + 14
Jeruzale Gocam Gocam + 34
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt