Giesmynas

Gyvojo vandens šaltiniuos

+ 20 Patinka!

D C
G A A7 (D) /2x

D G Em A A7 (D G D) /2x

Gyvojo vandens šaltiniuos
Tu nuvalyk mane.
Viešpatie, savąja Dvasia
Užantspauduok mane, meldžiu!

Savo Dvasią atsiųsk, lieki gyvybę,
Ugnim ir vėlei nuženk, Šventoji Dvasia!
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt