Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! - Jėzus gyvas Jim Cowan Jim Cowan + 21
Amen 01 (o, Visagali) Jim Cowan Jim Cowan + 9
Garbė Dievui aukštybėse 01 (senas) Jim Cowan Jim Cowan + 18
Garbė ir šlovė aidi Jam Jim Cowan Jim Cowan + 10
Gyvojo vandens šaltiniuos Jim Cowan Jim Cowan + 20
Įsikurk manoj širdy Make My Heart Your Dwelling Place Jim Cowan Jim Cowan + 51
Sustokim, pagarbinkime Jį Jim Cowan Jim Cowan + 6
Tu Šventas, Šventas Viešpatie Jim Cowan Jim Cowan + 6
Tu Viešpats esi Jim Cowan Jim Cowan + 4
Vertas, vertas Dievo Sūnus Jim Cowan Jim Cowan + 1
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt