Giesmynas

Didis Viešpats

+ 9 Patinka!

G C D G
C Em
G Am
C D
G C G
C Em
G Am
C D
G Hm
G C G
G Hm
C D
C D G

Didis Viešpats, Jis labiausiai vertas šlovės!
Dievo miestas yra šventa vieta.
Juo žemė džiaugiasi visa!
Ir gieda aleliuja!
Didis mūsų Viešpats, mūsų pergalė iš Jo,
Jis padeda kovot su priešu mums.
Mes lenkiamės, o Jėzau, prieš Tave!
Ir giedam aleliuja!
Ir, Viešpatie, dėkojame už tai,
Ką padarei gyvenime ir mūsų širdyse.
Mes tikim Tavo Meile amžina -
Tu vienas tikras Dievas
Žemėje ir Danguje per amžius!

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt