Giesmynas

Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus

+ 10 Patinka!

D C G D /4x

Em A D Hm /3x
Em A D

Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus. /2x
Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus tiesos kely. /2x

Jėzau, Tavo šviesa mus išgelbės nuo tamsos,
Melas niekad nepakeis tiesos.
Lietuva bus laisva, jei mes būsim Tavyje,
Nes Tu pats, Dieve, Laisvė esi.

Audio


Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt