Giesmynas

Tik vieną dieną

+ 4 Patinka!


1.
Tik vieną dieną palmėmis nuklotu
Prakeliavai Jeruzalėn keliu plačiu,
O visos dienos kelias į Golgotą-
Su vainiku erškėčių, su kryžium ant pečių.

2.
Ir užgimei ne rūmuose karalių-
Nors Tu Valdovas žemės ir žmonių
Betliejaus Kūtė priglaudė Vaikelį,
Lopšelio vietoj ėdžios gyvulių.

3.
Už tai, kad gydei, ašaras, kad šluostei,
Kad lengvinai kančias žmogaus,
Tau užmokėjo neregėtu sostu-
Pakeldami tarp žemės ir dangaus.

4.
Užgeso saulė, mėnuo. Skaisčios žvaigždės
Kartu numirti pasiryžusios,
Tik žmonės visi šaukė lyg apsvaigę:
-Jei Dievas Tu, nuženk nuo kryžiaus.

5.
O Tu tylus baisias kančias kentėjai,
Už budelius ir už mane meldeis-
Dar tokių žodžių niekas negirdėjo:
-Atleiski, Tėve, jiems kaltes atleisk.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt