Giesmynas

Šlovinkim Viešpatį

+ 9 Patinka!

D Am
G D
D Am
G D

D G D A
D G Em A
D G D A
G A

Šlovinkim Viešpatį Duonoje esantį
Suklaupę pagarbinkim šlovinkim Viešpatį
Jo Kūną išaukštinkim, Jo Kraują pagarbinkim
Ir giesmę užtraukime, Viešpatį šlovinkim

Viešpats mūsų uola
Stovim ant jos galinga tauta
Ir Šventoji Dvasia, Tėvo siųsta
Mus gaivina, stiprina.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt