Giesmynas

Šiluvos Marijai 2

+ 4 Patinka!


1.
Balta lyg gulbė Tavo šventovė,
Kyla į dangų lyg šauksmas širdies.
O Tavo vardas, lyg aureolė,
Per amžių amžius skaisčiai spindės.

2.
Prie Tavo kojų klaupiam ir keliam,
Palikę skausmą einam toliau.
Nes Tu viena rodai mums kelią,
Ar erškėčiuotas jis dar nežinau...

3.
Marijos vardas lyg aureolė
Per amžių amžius auksu spindės.
Balta lyg gulbė Tavo šventovė,
Kyla į dangų lyg šauksmas širdies...

Audio


Natos

Siluvos Marijai 2

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt