Giesmynas

Šiluvos Marijai 1

+ 4 Patinka!


1.
Kokia graži tu, mano tėviškėle,
Kokia miela, kokia sava esi.
Kada suklaupę Šiluvoj ant smėlio
Karštai Marijai meldžiamės visi.

2.
O Motina, šviesi dangaus žvaigždele.
Geroji mūsų, Spinduly Vilties.
Mums, ieškantiems pas Tavo Sūnų kelio,
Pagalbos ranką švelnią Tu ištiesk.

3.
Atleisk, kad Jį tebekalam prie kryžiaus,
Kad vainikuojame erškėčių vainiku.
Tikėk mumis. Tikėk, nenusigrįžki.
Suteiki mums tvirtumo ir jėgų.

4.
Skausmingos akys žvelgia į Mariją
Ir virpa rankos ištiestos į ją.
Ir tartum gėrio saulė virš tėvynės
žmonėms atlaidžiai šypsos Marija.

Audio


Natos

Siluvos Marijai 1

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt