Giesmynas

O Kristau, dangų atdaryk

+ 10 Patinka!


O Kristau, dangų atdaryk,
Į žemę kuo greičiau atvyk
Ir aplankyki mus kaltus,
Į laimę mums atkelk vartus

Ramybės Viešpatie, ateik,
Paguodos mūsų sieloms teik,
Vaduok žmoniją iš nakties,
Atnesšk jai dangiškos vilties.

O Kristau, dangų atdaryk!
Pavargom vėtrų sūkury.
Pasauly siautėja tamsa –
Malonės atgaivink rasa.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt