Giesmynas

Kaip gera, o Tėve

+ 6 Patinka!

C Am F G
C Am F G

F
G
Em
Am
F
G
Em
Am
Kaip gera, o Tėve, sugrįžti pas Tave.
Tavosios rankos išgelbėjo mane.

Tad viešpatauki manyje,
O, Dieve, ačiū giedu Tau.
Nes aš esu Tava dukra,
Tokia brangi, taip mylima.
Nėra kitur tokių namų,
O, Viešpatie, tik Tavyje.
Tavoj šventovėj taip jauku,
Čia skleidžias siela iš tiesų.

Kaip gera, o Jėzau, ateiti pas Tave.
Prie Tavo Kryžiaus nurimti širdyje.

Užpildyk tuštumą many,
Meldžiu, suteiki šilumos.
Išlieki sieloje šviesos,
Apgaubk malone nuolatos.
Tik Tavyje visa Viltis,
Savąja Meile amžina
Išgydyki visas žaizdas,
Nušvieski kelią tamsoje.

Kaip gera, o Dvasia, gyventi Tavimi.
Tavo dvelkimas gerų darbų pradžia.

Ateik šventoji išmintie,
Tyra, taikinga ir klusni.
O supratime, patarime,
Į gėrį širdį kreipki.
Šventas tvirtume ir žinojime,
Maldos dvasia ateik.
O pagarba ir Dievo baime,
Laimę man amžiną suteik,
Laimę man amžiną suteik.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt