Giesmynas

Jau aušrinės skaisčios

+ 7 Patinka!


Jau aušrinės skaisčios spindulėliai mums šviečia.
Jie saulutę rytuos pasitikti mus kviečia.
O Marija skaisti, Tu Aušrinė gražioji!
Tu žmonijai skelbi ilgai lauktą rytojų.

Daug, oi daugel širdžių Tavęs laukė ilgėjos,
Bet padangėj rytų vis Tavęs neregėjo.
O Marija skaisti, Tu jau mums spinduliuoji!
Tu viltis mūs esi, Užtarėja geroji.

Nuodėmės naktimi daug dar sielų sutemę,
Nes visa širdimi myli purviną žemę.
O Marija skaisti, būk ir jiems Tu Aušrinė —
Teišvysta visi Dievo saulę auksinę.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt