Giesmynas

Garbė Dievui aukštybėse

+ 96 Patinka!

D C A D C A

D     G      D                   G        Em    A
Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms / 2x
D              G                D              G
Šlovinam Tave, aukštinam Tave, lenkiamės Tau, garbinam Tave
G        A      D
Gėrimės Tavo didžia garbe
G         A       D                Em       A
Viešpatie Dieve dangaus Valdove, Visagali Dieve
G         A       D             Em      A
Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau
D       G            A        Em        A
Tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk
D       G            A        Em           A
Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus
Em           A         Em       A
Tu sėdi Tėvo dešinėj, pasigailėk
D             G        D          G             D     
Nes Tu vienas Šventas, Tu vienatinis Viešpats, Tu pats
                                               G
                                         didingiausias
Em       A
Jėzau, Kristau
   G          A        G        A
Su Šventąja Dvasia, Dievo Tėvo garbei
D       G   A   D
Amen, Amen, Amen

Audio


Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt