Giesmynas

Eik, sako man širdis

+ 5 Patinka!

Gm B Dm
Es Cm D

Es Cm Gm
Es Cm D

Gm Es Cm
Es Cm D
Gm Dm Gm
Es Cm Es D
Eik, sako man širdis,
Ieškok Jo veido. //2x

Eik, eik, eik,
Ieškok Jo veido. //2x

Kas yra Dievas, jei ne Viešpats?
Tas Dievas, kurs apjuosė mane jėga.
Kas yra Uola, jei ne Viešpats?
Ir mano gyvenimas Jo rankoje.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt