Giesmynas

Ateiki

+ 10 Patinka!


Ateiki, mažutėli,
Kalėdų tylią naktį –
Žvaigždė Betliejaus vėlei
Tuoj ims visiems mums degti.

Mes esam Tau skolingi
Už sausį, už rugpjūtį...
Tik vis neprisirengiam
Kaskart geresniais būti.

Ateik, Dievuli Mielas,
Į brangią mūsų šalį –
Ištirps širdyse plienas,
Atgimsim Tavo valioj.

Audio


Natos

Ateik

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt