Giesmynas

Ant kryžiaus

+ 21 Patinka!


Ant kryžiaus miršta Jėzus Kristus,
Po kryžium alpsta Marija,
Kad iš mirties į Dievą grįžtųs
Vargus iškentus žmonija.

Kaip gausiai liejas Dievo kraujas!
Kaip kenčia Motina tyra!
Ir gimsta testamentas naujas,
Teisybės ir taikos era.

Jeruzale, kad tu pažintum
Ramybės Viešpaties žodžius,
Prie aukšto kryžiaus susirinktum,
Pamėgtum Jo siekius didžius...

Už mus gerasis Jėzus miršta,
Mums tiesia mylinčias rankas.
Nuo kryžiaus žodžiai pasigirsta:
Atleisk, o Tėve, jų kaltes!

Jei mes po kryžiumi liūdėsim,
Nusirpsim sielvartų keke,
Tai amžinybėje spindėsim
Garbės karaliaus vainike!

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt