Giesmynas

Sveikas, Jėzau gimusis

+ 30 Patinka!

E H7 E H7 E /2x
E Cism H7 E /2x
E H7 E H7E H7 Cism Fism H7 E

Sveikas, Jėzau gimusis, Šventas Dievo Kūdiki!
Brangią dieną švęsdami užgimimo Viešpaties,
Linksminkimės ir džiaukimės,
Dievui garbę duodami giedokime.

Kanklėmis kankliuokime, sutartinę traukime.
Brangią dieną švęsdami užgimimo Viešpaties,
Linksminkimės ir džiaukimės,
Dievui garbę duodami giedokime.

Jau Dangus mums artinas, žemėj žmonės linksminas.
Brangią dieną švęsdami užgimimo Viešpaties,
Linksminkimės ir džiaukimės,
Dievui garbę duodami giedokime.

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt