Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Ateikite, žmonės + 12
Atėjo iš nakties tylios + 3
Bėkim bėkim paskubėkim + 12
Betliejau mažas + 2
Betliejaus tvartely Kun. Adomas Jasenauskas Mykolas Pečiulis + 9
Dangus atsivėrė Justina Šaulienė Mykolas Pečiulis + 4
Džiaugsmingų šventų Kalėdų + 21
Emanuelis - Dievas su mumis Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 9
Gul šiandieną + 20
Laukiant Jėzaus Aistė Abromaitytė Aistė Abromaitytė + 8
Marija, ar žinai? Mary, did you know? Mark Lowry Buddy Greene Monika Šinkūnaitė + 148
Mes čia atėjom pasveikinti Tavęs + 9
Mes girdėjom angelus + 11
Prie prakartėlės stoviu aš + 4
Šiąnakt užgimė Dievo Sūnus Jolita Večerskytė Jolita Večerskytė + 9
Štai Jėzus gimė Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Sveikas, Jėzau gimusis + 25
Sveikas, Kūdikėli Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 11
Šventą palaimintą naktį + 13
Tyli naktis 01 Franz X. Gru­ber + 30
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt