Giesmynas

Šiąnakt užgimė Dievo Sūnus

+ 10 Patinka!

D Em G A /4x
G D G D
G D Em A //2x

Šiąnakt užgimė Dievo Sūnus /4x
Kūdikėli, Jėzau, sveikinam Tave
Atėjai į žemę išgelbėti manęs /2x

Tėvas atsiuntė mylimiausią Sūnų /4x
Kad nutiestų kelią amžiams pas save
Ir Jo Karalystė spindėtų mumyse //2x

Viešpatie Jėzau, mokyk mus mylėt /4x
Širdį Tau atverti, įsileist Tave
Šlovę atiduoti tiktai Tau vienam //2x

Audio


Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt