Giesmynas

Betliejau mažas

+ 3 Patinka!

E A H7 E
E Cis Fism E H7 E
E Fism Gism Fism Gis
E A H7 E

Betliejau mažas, tarp kalnų paskendęs tamsoje,
Virš tavo miegančių namų - žvaigždė tamsumoje.
Bet tavyje sušvito tąnakt Dangaus šviesa,
Vilties ir meilės amžinos Ji buvo kupina.

Čia Kristus gimė Kūdikiu tarp daugel angelų,
Pasauliui miegant ir visai negirdint jų giesmių.
Jiems pritarė tik žvaigždės, mirgėdamos aukštai,
Kai Dievui garbę duodami giedojo angelai.

Betliejuj gimęs Jėzau, Tu į širdį mums nuženk,
Apvalęs ją nuo nuodėmių, malone mus uždek.
Mes girdim brangią žinią: \"Išganymas esi!\"
Todėl ateik ir pasilik gyventi mūs širdy.

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt