Giesmynas

Viešpatie, Tavoji meilė

+ 1 Patinka!

C F G C
C F G Am /2x

Am Dm
G Am
Am Dm
E Am /2x

E Am E Am
Viešpatie, Tavoji meilė mano širdį plečia
ir kasdien ji trokšta šlovinti Tave. /2x

Kai saulė kyla danguje, o Dieve,
Gimsta manyje giesmė.
Kai baigias man duota diena, o Dieve,
Dėkoju Tau. /2x

Dėkoju Tau, dėkoju Tau.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt