Giesmynas

Jėzaus vardui Danguje

+ 9 Patinka!

D G A
D G A
G A
Fism Hm
G A G A
G A D

G D G D
G D G A /2x

arba

(orginali tonacija)
E A H
E A H
A H
Gis Cism
A H A H
A H E E7

A E A E
A E A(Fism?) H
A E A E
A E A(Fism?) H

E A H

Jėzaus vardui Danguje
Žemėje ir po žeme
Priklaups kiekvienas kelis
Dievo Tėvo šlovėje
Ir savo lūpom išpažins Jėzų Viešpatį,
Ir kad visa garbė priklauso Jam

Jėzus, Emanuelis,
Karalių Karalius, Viešpats mūs
Jėzus pergalės Viešpats,
Visų dievų Dievas, skelbiame tai. /2x

Taip...
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt