Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Žadink, Viešpatie Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 50
Žemė miega, jau nutilus Andriejus - V.Rimas Zigmas Nagys + 10
Žinom širdį tokią + 12
Žvaigždėm vainikuota Kun. Kazimieras Žitkus Mykolas Pečiulis + 8
Žvelk į Jėzų Augustė Žičkytė Augustė Žičkytė + 35
Žvelk į mus Domicelė Brazaitytė-Pidkova Mykolas Pečiulis + 3
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt