Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Gyvojo Dievo Sūnau Vaida Kvedarienė Vaida Kvedarienė + 25
Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių + 28
Kai nurims garsai Matt Redman Matt Redman Romualdas Liachavičius + 22
Kalbėk man Dieve Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 46
Kalbi You speak Audrey Assad Audrey Assad Darius Žukauskas + 76
Kančioje atrask mane Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 8
Nurimk, širdie Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 16
O, Jėzau, Tavo meilė + 8
O, Šventas Dieve, giedu Tau + 4
Tikėki Viešpačiu Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 5
Toks, koks esu With All I Am Reuben Morgan Reuben Morgan Živilė Petrulionienė + 24
Tuštumoj prabilki Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Veski kryžiaus link Lead me to the Cross Brooke Fraser Ligertwood Brooke Fraser Ligertwood Kristina Vrubliauskaitė + 25
Veski prie savęs Draw me close Kelly Carpenter Kelly Carpenter + 5
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt