Giesmynas

Tėve mūsų

+ 104 Patinka!

D    D'      Fis/D
TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
G                    A
Teesie šventas Tavo vardas,
D         Hm7
teateinie Tavo karalystė,
   G5             Em7           A       Dsus4 D
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

D                     Fis/D
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
      G                  A            D               Hm7
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
      G5                    Em7     A      Dsus4 D
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Audio


Natos

Tabai

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt