Giesmynas

Šreko aleliuja

+ 138 Patinka!

G Em G Em
C D G
G C D Em C
D H Em

C Em C G D G
Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugelis tautų,
Ieškojau savo laimės žemėje.
Bet laimės niekur neradau ir šitaip greitai pavargau,
Kol man suskambo žodis - Aleliuja.

Aleliuja, aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Suspindo tamsoje Šviesa ir leidausi bėgte į Ją,
Aplinkui rodėsi, kad viskas griūva.
Man šaukė:- Ei, sugrįžk atgal, ten kelio nėr tokiems kvailiams,
O man skambėjo žodis - Aleliuja.

Aleliuja...

Tiktai pirmyn siauru taku, tolyn vis bėgau nuo visų
Ir saugojo kažkas, kad nepargriūčiau.
O kelio šito pabaigoj, išvydau aš Tave šviesoj
Ir suklupau šnibždėdams -Aleliuja.

Aleliuja...

Po nuodėmių našta sunkia, klumpu po kryžium prieš Tave,
O ašaros veidu upeliais srūva.
O, Jėzau Viešpatie, atleisk, atgimk širdy, mane prikelk,
Kad vėl giedočiau Tėvui - Aleliuja.

Aleliuja...

Koks džiaugsmas apgaubė tada, kai atgimiau Tava dvasia
Ir pančiai nuodėmės staiga nutrūko.
Tarnauti Tau širdim nauja, kad evangelijos šviesa,
Vis plistų ir aidėtų - Aleliuja.

Aleliuja...
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt