Giesmynas

Linksma diena mums nušvito

+ 23 Patinka!


Linksma diena mums nušvito,
Visi troškom džiaugsmo šito:
Kėlės Kristus, mirtis krito.-
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Geluonį mirties išrovė,
Nuodėmes mūsų nuplovė,
Pragaro vartus išgriovė.-
Aleliuja,aleliuja, aleliuja.

Gyvas savo galia tapo,
Nelietęs antspaudo kapo;
Sargai pabėgo be kvapo.-
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Angelus siuntė šventuosius
Pas Mariją ir savuosius
Mokytinius mylimuosius.-
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Veikiai patsai pas juos ėjo,
Didžia šviesybe žibėjo,
Sveikindamas juos kalbėjo.-
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

\"Po jūsų skausmų kartybės
Nušvito diena linksmybės,
Dosni dangiškos ramybės\"-
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Sveikas, Karaliau šviesybės,
Viešpatie didžios galybės,
Gelbėk ir mus iš tamsybės.-
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Šventuoju prisikėlimu
Duok mums kalčių atleidimą,
Tegul ir mus džiaugsmas ima.-
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt