Giesmynas

Garbė Dievui aukštybėse 05 (Akelaičio)

+ 17 Patinka!


Garbė Dievui aukštybėse,
Ramybė žemėj Jo žmonėms. //2x

Šlovinam Tave, aukštinam Tave,
Lenkiamės Tau, garbinam Tave,
Gėrimės Tavo didžia garbe.

Viešpatie Dieve, Dangaus valdove, Visagali Tėve.
Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau.

Tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk.
Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūs maldavimus.
Tu sėdi Tėvo dešinėj, pasigailėk.

Nes Tu vienas Šventas,
Tu vienatinis Viešpats,
Tu pats didingiausias, Jėzau Kristau,
Su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei. Amen!

Garbė Dievui aukštybėse,
Ramybė žemėj Jo žmonėms.
Garbė Dievui aukštybėse,
Amen, amen, amen, amen, amen, amen!

Audio


Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt