Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! - Jėzus gyvas Jim Cowan Jim Cowan + 20
Aleliuja! Mes giedam, Jėzau, Tau + 4
Aleliuja, Jėzau, Aleliuja! + 8
Aš tikiu + 4
Aš tikiu, yra tik vienas Dievas I believe there is a God in heaven Dave Bilbrough Dave Bilbrough s. Celina Galinytė + 18
Ateik, laikas atverti širdį Brian Doerksen Brian Doerksen + 23
Ateiki pro aušrą Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 17
Didis Tu! Šloviname Tave! Jack Hayford Jack Hayford + 1
Dievo tauta Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 12
Džiūgausiu ir krykštausiu + 3
Esu prisikėlimas, esu gyvybė + 1
Garbė ir šlovė aidi Jam Jim Cowan Jim Cowan + 10
Giedam aleliuja Viešpačiui Linda Stassen + 11
Jėzus. Šventas ir palaimintas John Barnett John Barnett + 21
Jis gyvas! Virginija Juciūnaitė Virginija Juciūnaitė + 17
Kėlėsi Kristus Virginija Juciūnaitė Virginija Juciūnaitė + 11
Kristus mirė, Kristus kėlės + 2
Laukiu Tavęs Inesa Lapkauskienė Inesa Lapkauskienė + 15
Lenkiamės prieš Tave, Gyvasis Dieve Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 9
Linksma diena mums nušvito + 21
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt