Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! - Jėzus gyvas Jim Cowan Jim Cowan + 21
Aleliuja! Mes giedam, Jėzau, Tau + 4
Aleliuja, Jėzau, Aleliuja! + 8
Aš tikiu + 4
Aš tikiu, yra tik vienas Dievas I believe there is a God in heaven Dave Bilbrough Dave Bilbrough s. Celina Galinytė + 19
Ateik, laikas atverti širdį Brian Doerksen Brian Doerksen + 23
Ateiki pro aušrą Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 17
Didis Tu! Šloviname Tave! Jack Hayford Jack Hayford + 2
Dievo tauta Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 13
Džiūgausiu ir krykštausiu + 4
Esu prisikėlimas, esu gyvybė + 2
Garbė ir šlovė aidi Jam Jim Cowan Jim Cowan + 10
Giedam aleliuja Viešpačiui Linda Stassen + 11
Jėzus. Šventas ir palaimintas John Barnett John Barnett + 22
Jis gyvas! Virginija Juciūnaitė Virginija Juciūnaitė + 19
Kėlėsi Kristus Virginija Juciūnaitė Virginija Juciūnaitė + 12
Kristus mirė, Kristus kėlės + 3
Laukiu Tavęs Inesa Lapkauskienė Inesa Lapkauskienė + 17
Lenkiamės prieš Tave, Gyvasis Dieve Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 10
Linksma diena mums nušvito + 23
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt