Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Esu gyvybės versmė (Ir Aš prikelsiu Jį) I am the Bread of Life Suzanne Toolan, RSM + 8
Gailestingumo lietus Živilė Petrulionienė Živilė Petrulionienė + 54
Jėzau, aš Tavim tikiu Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 41
Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių + 31
Kai darganų metas (Darganoj) Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 28
Kai nurims garsai Matt Redman Matt Redman Romualdas Liachavičius + 26
Kalbėk man Dieve Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 50
Kalbi You speak Audrey Assad Audrey Assad Darius Žukauskas + 80
Laisvė (Ten, kur Viešpaties Dvasia) Freedom Reigns Michael Larson Michael Larson Algirdas Akelaitis + 37
Laukia, Jėzau, Tavo žmonės + 4
Laukų lelijos + 19
Nelieku koks buvęs Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė + 190
O Viešpats Dievas mūsų vidury + 9
O, Didis džiaugsme (Gimęs džiaugsmas) Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 13
O, Dieve, paimk už rankos mane + 8
O, Jėzau, Tavo meilė + 9
Per mane kalbėsi Tu Jack Mooring, Kate York, Leeland Mooring Jack Mooring, Kate York, Leeland Mooring Monika Šinkūnaitė + 65
Ramybė Tau, Jeruzale + 5
Tu Šventas, mano Dieve + 2
Už kiekvienos dykumos Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė + 149
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt