Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Atleidai, Jėzau Justina Šaulienė Mykolas Pečiulis + 6
Auką šlovingą + 7
Aukojame Tau, Viešpatie, duoną + 15
Be Tavęs man sunku (Aš noriu būt vertas) + 3
Dieve, parodyk man kelią s. Celina Galinytė s. Celina Galinytė + 26
Jėzau, Tavyje Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Jėzaus Kraujas nuvalo mane + 8
Kai valgome Tavo Kūną + 1
Kelias jau pramintas Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 33
Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus Kun. Stasys Yla F.Strolia + 6
Pašventink Auką Kun. Stasys Yla Mykolas Pečiulis + 5
Prie Tavęs, o Viešpatie, glaudžiuos 2 (alternatyvi melodija) Angelė Joknytė Mykolas Pečiulis + 6
Priimki mūsų auką, pasaulio Sukūrėjau
Šlovinam giesmėm, Jėzau, mes Tave Gintautas Tautkus Gintautas Tautkus + 8
Šlovinam Tave už Tavo Auką + 15
Šventas Jėzaus Kraujas
Tau garbė per amžius Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 33
Tu šlovingas, giedam Tau
Tyrą širdį Tau skiriu Jolita Večerskytė Jolita Večerskytė + 6
Viešpaties Kūnas John Flaherty John Flaherty + 13
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt