Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Atleidai, Jėzau Justina Šaulienė Mykolas Pečiulis + 6
Auką šlovingą + 8
Aukojame Tau, Viešpatie, duoną + 17
Be Tavęs man sunku (Aš noriu būt vertas) + 4
Dieve, parodyk man kelią s. Celina Galinytė s. Celina Galinytė + 28
Jėzau, Tavyje Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Jėzaus Kraujas nuvalo mane + 9
Kai valgome Tavo Kūną + 3
Kelias jau pramintas Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 36
Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus Kun. Stasys Yla F.Strolia + 10
Pašventink Auką Kun. Stasys Yla Mykolas Pečiulis + 5
Prie Tavęs, o Viešpatie, glaudžiuos 2 (alternatyvi melodija) Angelė Joknytė Mykolas Pečiulis + 6
Priimki mūsų auką, pasaulio Sukūrėjau
Šlovinam giesmėm, Jėzau, mes Tave Gintautas Tautkus Gintautas Tautkus + 8
Šlovinam Tave už Tavo Auką + 15
Šventas Jėzaus Kraujas + 1
Tau garbė per amžius Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 35
Tu šlovingas, giedam Tau
Tyrą širdį Tau skiriu Jolita Večerskytė Jolita Večerskytė + 7
Viešpaties Kūnas John Flaherty John Flaherty + 19
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt